top of page

久久為攻未可言棄今次谷草採用C跑道舉行九場夜賽,但此跑道今季不時直路內欄出現不利路段,所以中距離賽事都有得追,不過今次三場一哩賽都預計無甚步速賽事,或者都不太利後上馬。騎師方面潘頓雖然出馬唔足,但座騎份量仍屬一支獨秀,有機會再做騎師王,而出馬最多的大衛希斯應是練馬師王的高盤,敲冷則可揀呂健威。第三場 第三班 (60-80分) 1650米


「久久為攻」(上圖)雖然上仗自己帶領賺盡步速也只能取得一席季軍,但觀乎今場快馬唔多,一檔起步有機會再守好位,再賺一次形勢,故未可言棄。


「怪獸奇兵」上仗挨閘被迫留後競跑,而且亦不是此駒最佳跑法,然而在前後偏快步速唔易追的形勢下收復不少失地,表現不俗。


「百勝名駒」上仗守黃金包箱位無疑受惠步速形勢一員,但今場有機會再遇相等形勢,而且只屬季內第三次出賽的牠,在體力上亦有一定優勢。


「芙蓉莊」快跳仍見對辨,例衝一段的牠估計今場都會縮住黎跑,配腳兼顧。
第四場 第四班 (40-60分) 1200米


「高明駿將」上仗慢時間造快時間,賽事水準不俗,此駒跑非擅長的泥地走勢有聲有色,狀態似乎又再回起,今仗回師首本路程,排檔及步速形勢均有利下相信七歲馬會盡量把握機會。


「雲行駿起」上仗沿途走外疊競跑,然而當晚廿七匹三甲馬中並無走三疊開外馬匹,所以敗績可以抺去,今仗排檔內移,未交代馬應把握機會攻堅。


「時時好運」剛戰前正常後快,步速稍不利追,然而今場預計會有正常步速,回配曾同程合作入位的希威森,更熟馬性可望再跑入三甲。


「旅遊高球」轉戰谷草兩仗試前又試後,相信找來蘇兆輝應確認一如前仗留後角逐可能更合馬性。
第九場 第三班 (60-80分) 1200米


「雅典武士」剛戰初升三班遇偏快步速跑入亞軍,鄰近相若形勢跑入位的「凌厲」翌仗亦差點補中,足見前駒的亞軍有一定份量,今仗更排一檔起步,可採進可攻退可守跑法的牠份量十足。


「勇敢巨星」上仗在前超快後快的段速贏馬,水準不俗而蹄下敗將同蝕步速受害者的「晶晶日上」及「實力派」均可再交出表現,足見此席頭馬表現是實至名歸。


「運高八斗」上仗贏無可否應賺盡腳程僅勝,但今排二檔起步或重現相同際遇,縱負磅稍加但配腳一席仍可兼顧。


「雪勇神駒」上仗鞍上人前中段欠缺積極性最終換來一場無用力的敗績,今仗如「美麗笑聲」及「識贏」拉快前面步速,或有助此駒攝得好位競逐,核心範圍未可言棄。

(波仔 19/4/2023)

285 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page