top of page

亞機拉人馬合拍第六場四班 1200米


一出即爆 38 倍大冷 W 的「魯班精神」,可以贏到連仗得第二的「佳運發」,而該場第四名的「新力」再出亦能補中,應是硬淨的頭馬,今場要孭 133 磅或許會做成阻力,從班德禮周一親試快跳走過,馬兒仍在進步中,超弱勢馬房丁冠豪要達標不太可能,望能贏得一場得一場。連續三仗得季軍的「千杯敬典」,分別負於「天足貓」、「合夥奔馳」及「安康萬里」等季內有賽績支持較強的對手,四歲澳洲馬多跑之下已找啱前置為最佳跑法,今場前領對手不多,就算跟馬跑亦可入圍,配潘明輝在對手似是而非的情況下,有望憑有利的跑法贏回一仗。
第七場二班 1600米


上場因跑黏地而走樣的「亞機拉」,快都唔快,完全無角逐興趣,如跑回正常場地,憑最輕磅之利,剛升格為大師傅的鍾易禮有減三磅,在剛戰的夜賽亦起孖,人馬合拍,馬亦弗得很,二班已證明亦夠爭,放又得跟又得,跑法機動有望再贏。前仗在此程贏馬的「九五赤兔」,上回初跑千八米亦放入第三名,今次跑番一哩,騎開的希威森搶閘功夫夠快,可望比其他對手搶先埋嚟,如能單騎領放,其未段的靭力會更強,現評 96 分有望再取得突破。
第十場三班 1200米


今季準得可愛的「光年八十」,今季跑了七仗全入三甲,由四班贏到上三班都可再贏,由 57分上到現在的 76分,屬容天鵬馬房今季的代表作,近兩仗潘頓接手得一冠一亞,千二磅的五歲馬要孭頂磅上陣,相信影響不會太大,前置跑法的馬匹在今場放頭的對手不多下,可以再賺一仗。上場輸大外檔的「特別美麗」,此駒由長途一路縮程,在近兩仗的千二及千四米都入到位置,上場十四檔兼在落過雨的場地不利後追馬,其第七名只是負兩個多馬位,跑了一年多的馬匹仍未能出頭,都是向返短途發展較合適,如場地利追有望打開勝利之門。
馬王六環彩提供


第五場 

3 安康萬里

6 佳運發

第六場 

3 魯班精神

 11 千杯敬典

第七場

2 九五赤兔

8 亞機拉

第八場

3 金勝名駒

  7 天天得樂

第九場

4 金榜之星 

8 信心星

第十場 

1 光年八十 

 10 特別美麗


(馬王     11/5/2024)

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page