top of page

創福威墜手有勁是晚谷草賽事將在A跑道中舉行,近兩日雖然天陰但雨量不多,而且內欄養草亦相對較耐,加上今晚都屬於中下班次兼拆組賽事,所以馬匹實力更加參差,走外疊馬已經未必蝕得起,故不排除一如上次三月一日的的谷A大利沿途走一,二疊馬匹。馬房方面,方嘉柏出九匹馬最多,有實力但非牌面壓一的馬匹,如敲練馬師王寧取出馬五匹但隨時隻隻都可以攞分的黎昭昇,次選揀出馬少但估計有啲分頭嘅蔡約翰。
第一場 第五班 (0-40分) 2200米


「帥男」北半球馬近仗於評分低位反彈取一冠一亞,而對手「奇妙年華」及「傲龍駒」等近仗都再有表現,賽事水準可信賴,埋門繼續積極避戰,相信即使五班賽唔計落頭馬數,但馬房繼續交到成績贏來掌聲對馬房及馬主帶馬匹來投會有正面作用。


「赤子雄心」快跳馬身飽滿,狀態長期見好,奈何殺著唔多易位難贏,幸好主動跑法可令牠經常在三甲中徘徊,配腳兼投。


「生生福運」競賽生涯四次跑入三甲有三次在此程,打皇牌上陣亦見練者並其心意,如遇稍有天雨潮濕偏慢場地,相信對牠更有利。


「行樂之光」人馬合作四次有三次跑入位的記錄,不排除騎者較熟馬性,而上季往績亦顯示入位前後會有反差表現,所以不用介懷近績。
第二場 第五班 (0-40分) 1000米


「創福威」(上圖)今季轉至黎廄出戰此程四戰取冠亞季各一,近兩仗鄰近的對手如「龍東傳承」,「天天智庫」等再出都能交出表現,賽事水準相當不俗,小休後快跳墜手有勁,雖排中檔起步,但今場快放馬或只得「豹子膽」或「星叻無敵」而已,所以也有機會攝得好位角逐下,力足爭勝。


「精算赤焰」快跳仍見馬身飽滿且體重無大變化,縱跑法被動但近況大勇的牠不易在核心範圍中拾棄。


「駿爵士」近仗不是心律不正就是慢步速走外疊蝕腳程,可以抺去敗績,上仗同場不乏對手再出取得成績,而牠在近電算機不利路段少負三身位給「伶俐驫駒」的表現,現跑五班可以兼顧。


「豹子膽」正如前文提及今場似乎快放馬唔多,二檔順利起步相信率先貼欄領放就是牠,重遊勝途勿盡忘。
第九場 第三班 (60-80分) 1200米


「勝神威」 上仗於前正常後慢的段速下追贏,亦是當晚短途賽唯一彎位走二疊的馬匹,馬兒近日泥閘起步順滑,末段追勢亦好,看最近不乏如「雅典武士」「凌厲」升班交出表現,相信此駒也有能力征服。


「美麗笑聲」剛戰跟前是快步速受害者,然而直路挨近內欄更是不利路段,雙蝕下的二班敗績可抺去。


「旭日光」上仗無疑受惠前置慢步速優勢贏馬,但四歲馬可搏進步,而且此駒大前兩仗用稍後跑法識得追,所以在今場有快馬場合,可搏後上追入一位。


「連連歡呼」雖然賽績上非顯眼,但上仗前八名已有六匹賽駒於翌仗交出三甲成績,賽事水準亦不俗,然而今仗有轉倉變數,如尾段場次非大利前領,預期留後跑的牠可拖一票。

(波仔 6/4/2023)

286 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page