top of page

喜旺駒勝途爭五捷
第六場三班泥地1650米

上季爭冠軍的羅富全未能替「幸運傳奇」贏馬,只能跑入位置,此駒自前季在泥地同程贏馬後,只有一場能跑入Q,今場配鍾易禮全組最輕磅115磅,排在三檔對其前置的跑法有利,如跑道利放可賺形勢,季內初出憑新鮮感會有好的表現。在泥地千二米一再追得好的「喜蓮慧星」,雖然今場跑1650米,以往兩戰都未能上名 (一仗跟得前,另一仗排在十三檔),但上場的泥地千二米可追回甚多失地,跑入第四名,已見有復蘇的跡象,繼續配霍宏聲,孭122磅排二檔,有內檔之助,早段先慳位,直路上取位望空就可爆上,二班都贏得的馬匹,於三班隨時可再贏。

第八場三班泥地1200米

二班勉強、三班夠用的「醒臣」,經暑期減分後上場回到三班作賽,在泥地此程跑入第三名,負於「勝意龍」五個半馬位,該場的頭三名各自甩開對手,第三名又以一個馬位贏第四名,今場配希威森,孭126磅排七檔,今場對手未見有何突出,負磅亦比上場少八磅,只要留放做得好已具勝望。前季在泥地千二米三捷的「文明之星」,上季一直處於低潮,最叻都是跑過兩次季軍,暑期過後上場跑入亞軍,重現角逐興趣,今次潘頓攞嚟騎,孭121磅排十一檔,以往排外檔也能取勝,內側快馬不多,力搶到前面位置在直路上搏跑道形勢,睇其他馬匹可否追近上力挑戰。

第十場二班1400米

一口氣四連捷,由四班殺到上二班的「喜旺駒」(上圖),上場初增程至一哩,只追不及兩匹前領馬得第三名,加上當日的跑道利前領馬,「喜旺駒」亦可甩開第四名近兩個馬位,都算高難度,今場配蔡明紹,孭117磅排三檔,此駒由以往的後追至近仗的跟前都能贏馬,賽前更做足三課閘,表現出色,回到兩捷的千四米,仍有大把分在手的四歲馬是方廄今季的大賽籌碼,可一路贏上去。上季一再追得好的「包裝智威」,在五次賽事中,入圍的三次是在千四至千六米取得,今次吼千四米才出,有潘頓孭127磅排一檔,試閘一俾即有勝出,相信此駒前景亮麗,必是一班貨色,只擔心後追馬排一檔是幫到定係害到。

馬王六環彩提供

第五場

2佐治勇駒

13場長勝

第六場

5幸運傳奇

8喜蓮慧星

第七場

6新境界

10能文能武

第八場

4醒臣

9文明之星

第九場

4駿龍駒

14紅運泰斗

第十場

4包裝智威

14喜旺駒

(馬王 9/10/2022)

106 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page