top of page

場長勝馬房當旺


第七場三班1200米


有過流鼻血傷患的「吉龍」,復出後兩仗也有獎金,今次有黃金一檔,同場雖然放頭跑法的對手多,該駒勝在有欄,就算跟在三、四位也會好好跑,希威森騎慣騎熟,六次全有獎金,亦是3WIN的經手人,馬房今日亦有「當家精神」及「吉龍」配合出擊,負頂磅也是坐二望一的馬膽。隔了一周匆匆再出的「綠族光芒」,上場出閘慢咗也追入亞軍,加兩分後去到三班,比上場孭少十五磅,九匹馬場合排八檔,要取位不會太蝕,騎師巴度仍未開齋,難得可接手潘頓的馬匹,放頭贏的馬連後上也入Q,仍有分在手,初上三班也有權取勝。




第九場四班1400米


谷草放頭贏馬後轉到田草也可入圍的「場長勝」(上圖),近兩場在黏地亦可追近,而上場以兩個馬位負於上到三班也輕易取得跨季四連捷的「能文能武」,屬優秀季軍,在四班有一定份量,排十一檔在快馬不多的情況下,會容易取得前面的生位,前面會有馬房少連捷馬的「紅旺」及沒有了內檔改排十二檔的「星河小子」快放,有過傷患的六歲馬趁仍有好狀態,近日都是下兩天,預計賽事都會是在黏地進行,一再在黏地追得近的「場場勝」,可配合韋達馬房攻勢,力圖起孖。這一組其他無乜突出的馬匹,再揀都係要番隻開鑼日贏馬的「紅旺」,今場兩匹放頭馬以「紅旺」的條件比「星河小子」會更好,一來排檔好,二來只要放到出嚟又可如上場的自制步速,八歲馬無保留,趁季初對手未十足,乘勇再搏多場,只嫌馬房一向少連捷馬,所以列作副選。




第十場三班1400米


試閘越走越有的「大紅袍」,排十檔望能盡快殺埋嚟,如可順利放頭,威力會更強,同場只有一檔的「電子傳奇」同屬放頭馬,但後駒三班勉強只限近,而「大紅袍」有埋鍾易禮的減磅優勢,只負115磅全場最輕,雙重賺形勢,比贏馬時更低了3分,今場隨時可反彈。會守到好位的「巴閉哥」,上季尾初上千四米可再添勝仗,取得在三班兩捷,五歲馬排二檔,可跟在一檔的「電子傳奇」埋前面,對其跟前的跑法會好快有遮擋,沿途慳住跑,在對手不多的情況下,亦同樣會賺,直路上與前駒單打獨鬥,且看能否為呂健威馬房延續旺勢。





馬王六環彩提供


第五場

1文明之星

5顏色王子

第六場

3聚風雲

2眾歡笑

第七場

1吉龍

9綠族光芒

第八場

4焦點

13我為您

第九場

5紅旺

9場長勝

第十場

2巴閉哥

10大紅袍



(馬王 17/9/2023)

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page