top of page

安康萬里力爭連捷第五場四班 1200米


第二仗已跑入圍的「天天耍樂」,跟前之下在直路上一度出頭,去到最後一百米才被越過得第三名,跑過一場後已有明顯進步,羅富全馬房的新馬比較穩健,可期望繼續再進。黎昭昇馬房新馬「超平凡」,近兩課閘都掄元而回,用潘頓上陣望能解決可能會慢閘的情況,季尾時候出賽,一來對手減少,兩閘做好功夫先出,今組的對手多屬難出頭之輩,質新分子可憧憬。第九場三班 1400米


剛報捷的「安康萬里」,贏完千四米升班再跑同程,這匹三歲 PPG 五戰得兩冠一亞及兩次第四名,今次喜獲一檔,用番上次贏馬的何澤堯,這對騎練上周日的合作成績強差人意,呂健威馬房繼續要力爭頭馬,望能憑此駒將功補過。最大對手非兩出兩捷的「以戰常勝」莫屬,這匹同樣是三歲的 PPG 為蔡約翰馬房近期少有的頭馬,今仗面對著升班兼增程,以追勢計應合適合,馬房俾足心機,試埋閘按韁自動追上,有意再搏多場先唞暑。第十場三班 1200米


尚欠兩場就上岸的丁冠豪,今場有新勝馬「魯班精神」上陣,這匹上陣了三場得兩冠一季的 PP,上場孭住頂磅以三又四分一馬位贏甩對手,今場升班再跑贏馬路程,就算唔夠三檔的「同祥和順」快,亦可吊住第二位跑,如第七場的「同德威」報捷,此駒有望為馬房畢業。久休復出的「營造組裝」,因左前腿肌腱受傷而隔了半年再上陣,雖然其第三名是被甩開,但大部份是在沒有遮擋的外疊競跑,算是合格的演出,今季只跑了三場,始終是贏過三班千二米,呂健威馬房爭冠要緊。馬王六環彩提供


第五場

2 天天耍樂

4 超平凡

第六場

6 勝意

12 富喜來

第七場

3 陽光勇士

12 同德威

第八場

1 快樂高球

14 紅海風帆

第九場

5 以戰常勝

9 安康萬里

第十場

5 魯班精神

6 營造組裝(馬王     6/7/2024)

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page