top of page

整蠱專家泥地必合第二場 第三班 1650米 (泥地)


「整蠱專家」貴為智利兩歲三冠王,彼邦四出全勝,勝出路程分別為千三、千四及千六米草地,五月初才在港上陣,跑一千直路及千二米路短所負只十個馬位,熱身後小休大半月再戰泥地一哩,六月七日泥地千二閘快出跟前再拖住,轉彎刻意拖出中檔「拉」實仍接近,此駒雖未出戰泥地,但上下兩線美加味濃,父系「雲尼斯達羅」 "Van Nistelrooy" 源自「暴風猫」 ‘’Storm Cat‘’ ,母系 "Malibu Maple" 追溯更全是美國血統,試閘所見「整蠱專家」腳法必合泥地,早前泥閘搶放兩段收工示人以弱,今回增程一哩跑泥地相信會留住跑,馬少場合爆冷溫藏,咁易俾你估到就唔係「整蠱專家」喇!


「柏林探戈」「好好心得」重磅易位難贏;「勝意龍」千六後追最叻位置;「駿河灣」上次同程包尾後追不俗,直路如取位順利會更接近!第三場 第四班 1650米 (泥地)


「日就月將」近態勇銳,今季七戰四度此程上陣,季初後上短馬頭不敵「美滿星雲」,其後三仗在千八及二千不同場地兜兜轉轉,十一月底跑馬地千八落敗後,休戰至三月初重拾正軌跑泥地一哩,大半程包尾直路沿內檔殺上反勝「美滿星雲」,翌仗升四班同程後上不及跑第九,上仗沿欄馬群重現追勁,終點前短距離殺退「怪獸奇兵」「妙算歡騰」「高氣派」,今次續用班德禮六檔起步可重施故技。


「縱橫大進」今季前領跑法三捷泥地可拖配腳;「勇晉當銳」跌至 43 分兩度入 Q,現評 45 分輕磅可加入考慮;「歡喜福星」上季泥地千二 47 分取勝,近幾仗泥地連番接近,今場回到贏馬評分水位有力一爭;「客家之光」近兩仗轉跑此程在前跟跑三段收工,六月十三日泥地千二閘,留後兜出外檔蝕位,直路追上步頭急密,今場十一檔肯留後跑有冷味。
老兵Bingo第一口孖T提供


第二場 6 整蠱專家 > 1 柏林探戈 2 好好心得 5 勝意龍 8 駿河灣


第三場 13 日就月將 > 2 縱横大進 7 客家之光 11 歡喜福星 14 勇晉當銳(老兵Bingo 23/6/2024)

100 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page