top of page

新力高升爭三捷

Updated: Jan 23, 2023
新一年祝各位讀者「橫財入袋快如兔 吉星高照好運到」! 馬場今年的賀年精品之一”洗髮淋浴露”真係令大家「笑口常開」,有邊個入到馬場會買? 拎住又唔方便,擺落袋都一定的重量,是否好用就見仁見智;當日是否入馬場都好,祝大家發個新年財,橫財就手,恭喜恭喜!第六場四班1800米


意頭馬「年年友福」跑了一次千四米後,次仗增程到一哩已大幅提升名次,由輸十個馬位的第十二名,變成只負於頭馬「錶之將來」不足兩個馬位入殿軍,爆一席144倍超冷四重彩腳,反映長途更合這匹後追馬發揮,今次再增程多二百米,換踏入2023年贏了三場馬已轉運的賀銘年,練馬師鄭俊偉亦在上次賽日贏了今季的第五場頭馬,希望亦能憑這匹質新分子為騎練再取得好成績。「香港精神」今季先在谷草長途熱身,經過三仗後返回上仗贏馬的田草,以兩又四分一馬位負於頭馬「翔龍再現」得第四名,以處於低潮的苗禮德馬房來說叫做跑得較接近的一匹,今場先在配搭上由馬雅換上蘇兆輝,負磅亦比上場孭少三磅,跑慣長途,出埋王牌,看看能否為馬房扭轉頹勢。
第十場三班1400米


上場轉田草此程的「紅運帝王」,在自製慢步速領放之下,到了最後三百米才被該場的頭兩名馬匹越過,卻可維持速度,甩開第四名的馬匹三個馬位,而贏牠的對手是「新力高升」及「添濼意」,屬高水準的季軍,這匹出賽四次,曾有兩次入圍的PP不斷在進步中,再戰同程同欄絕對不容忽視。上場在千二米首次入圍的「朗朗乾坤」,只是以一條頸位負於「增有」得第二名,雖然前仗在此程大敗成十個馬位,嗰場馬無遮擋及跟前咗,抹走該場的賽績,已確認留住追才合適,由楊明綸換上田泰安,再戰千四米排十檔,先搵遮擋再掟大外檔追亦是這位騎師的唯一最佳跑法,今仗同樣面對著同樣加路程要孭頂磅的「增有」,相差十五磅有力反先。
第十一場三班1600米


氣勢如虹的「新力高升」(上圖)已在三班站隱陣腳,一口氣取得兩連捷,贏馬後比上場加多五磅,初跑一哩有四檔之助可賺形勢,守好位追可先發制人,在少放頭馬之下,其他主要對手多是跑後上形的賽駒,C跑道對跟前守好位的馬匹會有利,憑著當起之勢,在這組少一哩賽績的場合,可望取得三連捷為四歲系列做好準備。上場第二次轉谷草而首次失獎金的「大力猴王」,今次返嚟常追得好的田草作賽,前仗在谷草首次入三甲,廿六倍跑第三,隔了兩次返嚟會又有新鮮感,大前仗首次跑此程也可保持追勢,後勁馬配巴度也合,尾場搏冷佳品,可給多次機會。
馬王六環彩提供

第六場

6年年友福

8香港精神

第七場

5黃腳鱲

7喜悅精靈

第八場

4中華盛景

10一先生

第九場

1勝得出色

2美麗奔馳

第十場

2紅運帝王

10朗朗乾坤

第十一場

6新力高升

7大力猴王


(馬王 24/1/2023)

105 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page