top of page

有財有勢強配見真章第四場 第四班 (40-60分) 1200米


今場可從晨課中刪走嘅馬唔多,「獎金大少」及「魔法速遞」仍然偏急岳頭唔放鬆。「明駿福星」隔一場再返從化,拍跳尚佔先但勢頭唔夠勁,刪唔死只因內檔。


「時間寶」兩試谷閘轉彎及取平衡均見純熟,相信一如大部份同父馬可適應谷草,今場雖然有快馬,但上仗直路賽快步速識追,跑法較為彈性,內側檔位馬匹非快腳,估計有機會守黃金包廂位角逐。


「金運來」上仗 (172) 場次已有三匹賽駒於翌仗贏馬,賽事水準不俗之餘,此駒直路走最內檔較不利路段,故此席季軍份量不少。


「小刺蛋」上仗跑泥地受惠快步速仍肯追,作戰狀態仍不俗,如果先搏一匹後上馬就揀佢。


「美麗緣分」重口的牠剛戰季內初出加上鍾易禮似乎搞唔掂,然而自我燃燒走晒,最近谷閘潘頓半程都係抽唔實自己走左去,臨場觀乎馬匹情緒之餘,也視乎場地大利前置的話才加入邊線腳考慮。第七場 第四班 (40-60分) 1650米


「皇仁福星」一再證明均速有氣量的牠,剛戰依然蝕住快步速贏馬,同樣蝕的「極速奇兵」經已作為跟進馬兼輕鬆補中,埋門快跳身輕如燕,季內五戰未甩三甲的牠狀態大勇,唔揀上週騎錦賽出賽因為練者仍希望續配人馬合拍的田泰安上陣,觀乎今場快馬可能只得「開心漢子」,所以形勢上對「皇仁福星」仍有利。


「威威鬥士」剛戰起步其實唔慢,選擇居中競跑無可厚非,但遇上極慢步速之餘,曾跑千八的牠現階段可能起動更慢,所以上仗後半程加快時變得愈來愈後,毫無形勢可言,今仗賽前曾刻意往從化三日,安排十分特別,就當一個小小新鮮感刺激,而五檔起步可再緊咬較前位置,可搏變身。


「多利神駒」上仗只得一席殿軍,但回看總場次 (189) 屬前後偏快好段速水準賽事,同場已有三駒再出包辦三重彩足以證明,所以此匹巴西賽駒可從後列改變位置追近主馬群,表現其實不俗。


「時時稱心」本週日的田草千四讓路近況一般的「美麗歡聲」跑,似乎練者有心讓此駒轉場一試,查「籐爵士」子嗣不少也可認付谷草,希望有一檔之助會更易掌握急彎窄場。癲馬精選: 第九場「6.有財有勢」


「有財有勢」(上圖 8號馬) 埋門繼續有加油閘,起步唔慢但隨即拖後跟跑示人以弱,馬兒上仗於三班僅負,而鄰近對手亦非朽木,相信練者唔想浪費馬兒狀態易配潘頓求補中。癲馬1760基金 (本金$1760,每次投注WP各$10)

承上結餘:$1665.00;盈/虧:-20.00

結餘:$1645.00;回報率:-6.53%

(波仔 13/12/2023)

208 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page