top of page

正氣青驅欣逢弱旅大賽過後,回到谷草夜馬用上最窄的 C+3 跑道,此跑道一向不利走外入直路,大家刨馬時要注意,不過戲碼稍疲弱,各項大彩池都沒有多寶累積,想找一些看點或小刀鋸大樹的亮眼點也沒有,加上天氣潮濕悶熱,的確會令人有點唔想刨馬沉悶感,幸好本星期六晚有杜拜世界盃賽事轉播,當中亦有港隊代表出戰,都算是悶中的一點「興奮」,而癲馬668總陀主尤達師兄及同文前輩哥頓亦以前往杜拜,以及GC兄相信接下來數天會為讀者帶來不同資訊及消息,有興趣的馬友們記得留意喇。
第二場 第四班 (40-60分) 1200米


今場三隻前置馬「善傳香江」「樂加福」同「心想事成」都一齊排晒外檔 , 當中相信要盡快切入搶好位,早段或出現偏快步速。


「正氣青驅」上次的谷A廿七隻三甲馬中,牠是較少數可以抄外疊直路而跑入三甲的馬匹可見三歲馬潛藏未盡,今仗再遇拆組對手實力平平,排好檔有望蝕位較少及賺快步速下追贏。


「人和家盛」上次排外檔沿途被迫要走外疊,七歲馬能力稍退蝕唔起,當假敗跟跑賽績一場,今次強配兼抽內檔,相信會盡量把握機會。


正如前文提及今場應有正常甚至偏快步速,所以另外兩隻配腳揀中置型後上的「美麗攻略」同「飛天劍」。
第三場 第四班 (40-60分) 1000米


「浪茄仔」剛戰初跑谷草即入Q,同場冠、季軍翌仗再贏的賽績水準極佳,今仗續有內檔之助且有快放馬場合,估計沿途走位形勢續好,陣上不犯錯力足補中。


「天分高」前仗中段被阻影響步頻,馬兒在走順後逐步收復失地有追,埋門草地與近況不俗的「勝利才子」拍跳不落下風,狀態有起色,今仗縮程而臨,如前段鬥搶扯快步速,或可助曾展現追勢的牠後上入位。


始終是跑一千,可能會出現路程偏差下,所以四選內包回一匹前領馬,而「令才」跑三班稍次,但重回四班應略有份量,查馬兒曾在132磅中跑入一席,八檔估計應有力先搶欄競跑。


「勁無敵」型格長相不俗三歲賽駒,一月份初試谷試閘排一檔起步雖然會較易於應付,但睇轉彎及末段走勢,相信都可以應付急彎窄場,然而埋門泥閘可力逼「運高八斗」的走勢更見進步,雖然口勁未完全收斂,但如果出現偏快步速,可能會較易留放,配腳可先拖一票。
第五場 第四班 (40-60分) 1200米


「淺草飛」打疊三連捷,有足夠時間回氣且快跳工序正常,快跳亦依然對辦,狀態足以保持,排好檔預計沿途形勢仍好,當銳馬力足爭四捷。


「魅力一丁」無疑是匹較失望的質新馬,所以馬房不斷作出新嘗試亦無可厚非,再看其出賽保護權是谷草千二,似乎幕後亦有心轉戰谷草一試,雖然曾跑谷戰名次一般,但翻看該仗入直路後根本無甚望空及催策順跟到終點而已,所以未可定為谷草不合,如跑回大前仗的水準,相信套諸今場弱組可以一爭。


「日新月著」上仗算是三甲馬中走位及步速較輸蝕的一員,四歲馬表現開始見穩定,雖然上仗末段時間非理想,但今場其他馬進度及近況亦一般,此消彼長下,仍有力闖入三甲。


「帝豪之星」一月頭正選退出後雖然有三數天操練上停缺,但往後操練工序已回復正常,雖然今季出賽頻率非完整,但換過來是體力優勢,而且今場正宗快馬唔算太多,一檔順利起步,相信牠可率先搶欄,如遇大利前置的 C+3,有力一放迄終。(波仔 22/3/2023)

331 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page