top of page

瑰麗人生有力再贏


密集賽期最後一站,雖則話多啲黎密啲手,但跑夠十一場真係夠哂癲同趕,評馬人都仲叫有多少少時間去刨下,普通馬迷都吃不消的話,真係寧願棄GAME自動登出,除非他們不是主要目標,但長此下去,不少後遺症會隨之而起。講返今次用上最窄既C+3跑道,有一半屬於千二米路程,過往此路程特色多數利內欄前置馬匹,如天晴地快此偏差可能會繼續。馬房方面季尾枕住有馬贏既威哥,今次出馬十一匹仍有機會延伸勝纜,其次蔡約翰,姚本輝及文家良的戰駒也可優先留意。第五場 第四班 (40-60分) 1200米


「遨遊天下」剛戰段速均偏快,水準應不俗,頭馬「愛馬善」再出輕鬆連捷,「電子兄弟」剛剛選擇唔放都可後追不少失地,然而兕兩段步速偏快對後上馬並不易追,故此席季軍表現已合格有餘,再挾同程三戰皆入位的表現,遇上三組拆組千二再攤分實力對手,屬爭勝黃金機會。


「寶麗生輝」 今場領放馬唔算多,九檔或比內檔起步更易切入競跑,有千四田草入位能力及級數縮程上陣可兼一席。


「高氣派」 剛戰起步稍慢,雖賺貼欄但略蝕步速,末段能追回四班中堅份子 揚揚大道的能力套諸今組應夠用。


「大千景象」 晨課快跳雖然仍有些崩緊,但大閘都算識得追下馬,「小法寶」子嗣雖然千二不是首本,但畢竟在此是新加入的不明物體,或憑新鮮感可以週旋一下。
第六場 第四班 (40-60分) 1200米


「瑰麗人生」(上圖) 總場次 (715) 已證明屬高水準賽事,快將五歲的牠相信幕後無太多拼搏顧慮,繼續於四班拆組場合上陣,對手爾爾下有力再贏。


「精算暴雪」大閘已見有一定速度及競賽意慾,埋門拍跳走勢及神色方面比稍高分的「神之水滴」還要好,未曾跟前駒對壘的牠,可當作不明物體看待。


「威力飛彈」剛戰早段跟前走二疊是快步速受害者,最終能贏馬有可能是有千四氣量支持。再看蝕快步速的「魅力一丁」再出可追入位的表現來伸算「威力飛彈」的頭馬也具份量,復課快跳精神奕奕,好檔有力再守好位角逐。


「紅旺」上仗起步唔算慢,但內側快馬稍多下被迫走二疊有遮擋位置,然而(782)場次段速前正常後快,水準唔算差,加上直路難以望空發揮,敗績未可作準,今仗快馬偏少,外檔切入競跑或比上仗易。
第七場 第四班 (40-60分) 1400米


「團結一心」季中兩仗轉配備場次可跟「興高采烈」「金德義」跑近,相信實力應可在四班賽週周旋,今仗賽前除了再到從化操練兼有大閘砥礪,現在評分在降班邊緣的牠,練者仍花點心思部署,似乎練者有一定心意,再觀乎廄侶「寶麗生輝」突讓路轉跑千二,如是日 C+3 跑道仍有利內檔馬,可以一敲。


「金鎗武士」週三揀「健康之星」時提及 (659) 場次的前置馬多利害,所以前仗初跑同程熱門倒灶屬非戰之罪,如今次在密集田草賽期下的中尾段場次直路走中外疊有利的話,更有利此駒爭勝。


「自來金」近兩仗於快慢步速下跑入一席,足見馬匹在季尾狀態已跑起,而且上仗直路走在不利路段的表現也要調高一點。


「滿歡笑」剛戰段速前後偏快,後上馬不太易追之餘,彎位抄外疊有追勢的牠表現有點進步。
第十場 第三班 (60-80分) 1200米


「驕陽明駒」剛戰雖然步速及沿途際遇都傾向順利,但造出前快後正常速輕勝,表現出色,今仗內側繼續有前置馬會帶快步速之餘,四檔有力再守好位競跑,有力再贏。


「美麗邂逅」上仗直路貼實內欄屬不利路段,而對上一次跑入三甲就是三月十九日的田草千二,當日賽道傾向利追及直路中外檔跑線,所以是晚壓地後仍利前置,有機先搶欄領放的牠防回馬槍。


「祥勝霸駒」剛戰追入Q雖然有快步速之利,但半個彎走三疊,腳程比冠季軍兩匹賽駒較蝕,表現不算太差。


「歐洲傳奇」剛戰初跑千四搶放落敗,不排除此戰略不合馬,今仗旋即跑回入位路程,可作邊線配腳。

(波仔 9/7/2023)

257 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page