top of page

盈嘉輝路合啱追冠軍賽馬日之後,「金鑽貴人」亦宣佈不會遠征東瀛,個人認為亦合理,因為畢竟六月時日本正值季中,而新任三冠短途王今季拼搏場數也不少,萬一如「步步友」遠征後表現下沉,筆者反而更覺可惜。今次返回谷草用上A跑道,養草一輪後加上馬匹實力參差,估計沿途走內欄馬匹會頗有利,直路有否不利地當然落場先知,但取馬膽不妨向早段可慳腳程的馬匹埋手。
第一場 第五班 (0-40分) 1800米


「盈嘉輝」上場因外檔選擇留後跑,然而遇上不利追慢步速,可當無用力跟跑一場,今仗排檔內移,早段未必需要留得太後,再看前仗快步速場合有追,相信氣量可應付千八米。


「又享耆成」剛戰跟前是快步速受害者,敗不足據,回看今場正宗放頭馬唔多,八檔或者夠快切入,形勢跟上仗不同要提防回馬槍。


「赤子雄心」狀態長期見好,馬兒跑法亦夠彈性,預期排內檔的牠可霸守好位競跑,範圍內可兼顧。


「富存鉅星」前仗於慢步速有追,上仗則前置力弱,不排除是留前鬥後的馬性,今戰換上較多合作成功的巴度,冷腳不妨兼顧一席。
第六場 第四班 (40-60分) 1200米


「木火同明」 七歲馬難得重拾角逐興趣,今仗三檔起步有力再守好位競跑,馬房務求盡快達標相信會將馬兒用盡一時


「樂加福」 上仗慢閘用力上返前沿途走三疊都贏,勁到唔似真,四歲馬有權再進步,核心範圍仍要兼顧


同樣跟「樂加福」出自575場次的「有財有勢」 ,翻查四月十二的谷B 短途賽唔係咁好追,同跑線的福滿寶有好形勢已變身,畢竟季內曾輕勝樂加福,現在磅位差距跟當時相若,檔位內移亦可搏變身。


「財駿」 剛戰步速及走位上無大錯,易位難贏馬相信會繼續偏熱,拖腳較合。
第七場 第三班 (60-80分) 1200米


「勝神威」四戰谷草同程取兩冠兩位,上仗初跑三班步速下僅負早已證明的「紫雲冰」蹄下敗不足辱,今仗亦有快馬在場,有好位競跑兼當起馬的牠,仍屬穩健之選。


「財才」剛戰跑濕慢泥地似乎不太適應,遠遠敗績尚有藉口。看前仗前快後快的好段速賽事下追得有聲有色,鄰近「晶晶日上」「實力派」翌仗仍可交出表現,此席殿軍套諸今組力足一爭。


「旌鷹」上仗在快步速下走三疊蝕腳程,但馬兒最終亦沒有潰散,以小休後未開氣之下的表現已不算差,今仗其餘對手爾爾,配腳可拖。


「美麗笑聲」大前仗仍在田草雙蝕下少負,但近兩仗跑來一無是處,不排除是場地受天雨影響之後的不適應,是晚場地可能變回乾快,換人再可能再給予多一次邊線機會。


(波仔 3/5/2023)

370 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page