top of page

精算謀略穩守尾門第六場三班2000米


三勝此程的「包裝旋風」經過三場熱身後,回到贏馬路程,其實上場在谷草2200米入直路時,被外面的「香港精神」壓住,攞唔到跑線,又被在前面的「自然力量」封住,要到最後百五米先有位追上入第四名,跑了兩仗後,上場狀態已到即跑近,今次配馬房殺手何澤堯上陣,上周三復出策騎方廄六駒得一冠一亞及三季,這匹已跑起狀態的「包裝旋風」回到首本路程,初戴面箍改變吓,已有力言勝。一出即在三班贏千八米的「安騁」,今仗要面對增程及換人的變數,以上場沿途在外疊無遮擋的情況下競跑,仍可贏馬,應是質高於三班的PP,今次同樣排在外檔,要考驗艾道拿的走位,同埋對手都比上仗強,信任蔡廄首仗即贏的馬匹以往成功率高,搏進度搭夠可入前兩名。
第十場三班1200米


轉泥地落敗的「錶之銀河」,返回一出即勝的田草千二米,睇贏馬一役大大步追上嚟,賽前再勝出試閘,做足功夫才再出,以廿二場頭馬在榜首的伍鵬志維持馬匹的穩定性高,通常勝後或已入圍的馬匹,再出也贏或可再入圍,這匹仍有分在手,馬房風格唔會保留,只跑了兩場的新馬今場可再見真章。外籍騎師之中只有嘉里未開齋,今場策騎蔡約翰馬房的「翩翩君子」,這匹落回四班後延續到上季尾入Q的餘勢,今季跑三次得兩亞一殿後,上場成功在千四米補中,雖然要升回三班作賽,以往無三班賽績支持,今組的三班對手不多,縮程升班、弱配換來賠率,憑輕磅及銳氣搭夠,雪中送炭益嘉里。
第十一場三班1400米


出道六仗得三冠的「精算謀略」,其餘也得二至四名各一次,全有獎金的上季蔡廄優秀PPG,雖然是季內初出,千二及千四米也贏過,場地性能又廣泛,潘頓鍾情的愛駒,操好才出,馬房已損失了「金馳」及「自勝者強」兩匹好馬,此駒已有三班證明,健康及進度良好可一路扶搖直上,成為蔡廄今季數糊的棋子,再配合埋馬房攻勢而來,可穩守尾門。季內初出即面對升班排外檔都有第四名的「金鎗武士」,跑了一轉後在晨課所見狀態比上仗有進,今次排回中檔,可減少上仗出閘後無遮擋結果跟前的風險,但返到嚟唔係無晒,都可保持同速過終點,今仗形勢會比上場好,只留得住前段,演出會有不同,可再現追勢,前景未必及得上前駒,在三班仍會有是中堅份子。
馬王六環彩提供


第六場 

6包裝旋風

 7安騁

第七場

1金鑽貴人

2福逸

第八場

1加州星球

5永遠美麗

第九場 

6直線力山 

7知足常樂

第十場

4錶之銀河 

10翩翩君子

第十一場

4精算謀略

7金鎗武士(馬王     19/11/2023)


66 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page