top of page

育成精彩升浪未止第四場 第三班 1650米


「二雋」上周夜馬同程九匹馬一檔慳位守内欄直路一攻而破險勝「百勝名駒」,匆匆再出同樣九駒上陣,同場有「大勢至富」「赤馬雄風」等前置馬,三檔可依樣葫蘆如上周跑法直路搏命,比上場加五分多負四磅,馬匹狀態保持乘勇進軍添食有望捧走五陵會鑽禧盃。


「大勢至富」上仗491場次放至最後五十米才轉弱跑第五,頭馬「紅運帝王」及第四名「神虎龍駒」周日再出已取勝,亞軍「潮州精神」再出亦入位,跑第六的「馬爾代夫」再出泥地第二,「大勢至富」佔先機或令「二雋」鞭長莫及!「馬爾代夫」「忠誠駒」有力入位;「勇創派對」短途落腳轉慢增程合理拖腳無妨。
第五場 第四班 1000米


「育成精彩」(上圖)上手馬房轉投沈廄後脱胎換骨,由33分起連續三仗跑入亞軍,再在跑馬地一千米37分起連勝三場升至今仗55分評分高位,僅僅高於上手馬房三十倍入季軍時評分三分,多謝上手「保養」得宜,千二磅大馬仍有上升進步空間,九檔起步更有利走外叠發揮凌厲追勁,鞍上人輕車熟路能拿揑準繩便有望取得四連捷。


「浪茄仔」入局甚快,沙田熱身跑近後轉跑馬地已一勝一位,鍾易禮正常發揮仍有望與前駒一鬥;「誠心所願」四平八穩,二檔可慳位追;「佳景臨門」上場包尾外叠入直路略有追勢,今場遇叛將會痛擊嗎?「心花放」近兩場試前試後,前仗同程後追已近,上場泥地當試閘跟前已稍微進步,三檔班德禮冷腳不妨考慮。老兵Bingo第二口孖T提供


第四場 1二雋 > 4忠誠駒 5勇創派對 6馬爾代夫 8大勢至富


第五場 4育成精彩 > 2浪茄仔 5心花放 8佳景臨門 9誠心所願(老兵Bingo 12/4/2023)


130 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page