top of page

賢者無敵有力再贏第一場 第四班 (40-60分) 1200米


不少馬匹於晨課及大閘所見仍然進度未足,可揀既馬匹範圍唔算多。


「非凡達」上仗亞季殿軍翌仗再添一冠兩位,賽事水準上乘,近日大閘起步反應不俗,人馬早在上季至今季初已合作操練,幕後待騎者復出才報名上陣,加上有充足回氣期,有力再贏。


「球星」靚仔馬款其外觀及型格均稱,近兩仗無疑跑啱哂未贏,但也算穩定成熟,四檔起步有權再賺。


「鈦易搵」今季有點兒進步的埋門試跑走中檔更見集中的牠,排三檔應有助見習生更容易發揮。


「黑白」早前大閘亦識追馬,算是今場新加入對手中進度及成熟程度較好一匹,不明物體可以兼顧。第十場 第三班 (60-80分) 1400米


「歡樂至寶」上仗遇上段速前後偏快,後追馬並不易克服,所以對於初跑千四的牠能改變位置追入一席的表現已算不俗,因為何澤堯停賽找來希威森過檔,馬兒試來輕鬆非常,今次係尾場三檔起步既佢,早段未必需要守得太後,難得取得帥權,相信希威森會好好把握。


「嘉應喝彩」雖然僅得一席季軍,但初負頂磅沿途自造快步速,最終僅負有千四氣量的「寶麗生輝」以及賺哂步速形勢的「電訊龍駒」屬反趨勢賽績,今仗刻意選擇三班千四亦具膽色,然而今場快馬只得牠及「紅旺」,假如壓地後有利前置賽駒,已證明氣量的牠屬機會份子。


「紅旺」上日的尾幾場,貼實中內欄有表現的「安遇」「魅力寶駒」再出均可入三甲,所以在前快後快段速跑第二的牠不敢看輕,一旦遇到利前領的偏差,靠放搵食的牠如「大紅袍」般時刻要提神。


「縱橫天下」賢廄今季已贏出多匹前何廄馬,其次「勇進齊心」熱身後第二仗都有提升名次,假如場地傾向利追,上仗同樣在總場次 (090) 改變位置追近主馬群的牠,則要調升其機會。
癲馬精選 第三場「1.賢者無敵」


上仗賽前已提及「賢者無敵」(上圖) 會受惠步速及其氣量會佔優勢,所以在快步速形勢輕鬆贏馬,今場繼續有「閃電烈馬」及「令才」同場,以及新加入見速度的「金駿星」「川河動駒」,估計有機會再次出現快步速,新勝馬回足氣再臨,有力再贏。
癲馬1760基金 (本金$1760,每次投注WP各$10)

承上結餘:$1702.50;盈/虧:+15.50

結餘:$1682.50;回報率:-4.40%

(波仔 11/11/2023)


171 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page