top of page

都靈福星適應水土

Updated: Jun 27, 2023


谷草賽事倒數第三次,而今次用上的C跑道不時出現直路內欄不利狀況,環顧今次頭三場賽事均屬中長距離路程,跑完後有如跑多咗兩場,如果出現鴛鴦地後追馬不吃虧的話,在賠率上不會太側重,於投注角度會較為好玩。練馬師方面今次較為平均,出馬五匹的呂健威練馬師王有半冷門可以一敲,其次方嘉柏及姚本輝算是有較多好狀態馬參戰。
第一場 第三班 (60-80分) 2200米


「都靈福星」近期潘頓初次合作的賽駒如「愛馬善」「神虎龍駒」等都能贏馬,似乎騎者為打破雷神的贏馬紀錄不違餘力,此駒連續兩仗有不俗追勢,除了反應北半球四歲馬已適應水土,上仗於快步速形勢下有追,亦反映馬兒已養成一定氣量。


「勁駒」中年馬於大閘及試跑走勢仍佳,今場相對數匹對手有較多谷草經驗,時常被看輕的牠賠率上亦較好分,成冷可拖。


「高瞻遠矚」谷草此程最有根據,馬房近期戰馬表現稍有復甦,跑出水準來計核心範圍仍要兼顧。


「包裝旋風」上仗力拼後相隔三個月後再到從化操練,亦可能成能馬匹體重稍跌的原因,但由此練者也有一定部署心意。
第二場 第五班 (0-40分) 1800米


「馬主星輝」剛戰雖然受惠了快步速仍只得殿軍,但直路上取位際遇其實並不理想,所以此席殿軍表不算差,今場不乏快馬在前,預計步速形勢上對此駒仍有利,出戰最有根據的谷草千八,八歲老馬相信用得就用。


「神舟飛駒」剛戰跟隨中段變奏馬匹上前,耗力也不少,最終跑入一席亞軍表現不太差。五歲自購馬表現漸見穩定,排好位起步亦相信馬房會把握交代機會。


「樂天派」近四次跑入三甲都是五班賽中取得,似乎有點四五班升降機的味道,近仗亦見末段肯追,反映馬兒仍有一定競賽意慾,回師贏馬路程,未可忽視。


「威力星」上仗增程初跑二千二百米的牠,沿途快步也快所以一直走外疊的牠耗力不少,亦反映氣量未足,敗績可有藉口。以前仗跑同程可造最快末段追近的表現,兜轉一場後可兼顧。
第六場 第四班 (40-60分) 1200米


今場有上仗一放到底既「好好彩彩」,韁口偏重而排外檔既「南區旺」以及最近加眼罩試閘前速頗快既「皇帝英明」在場,所以估計今場早段步速應屬正常偏快。


所以形勢上應對可採中置後上既「謙謙君子」 會好跑,馬兒復課正常備戰工序,馬匹體重亦保持到,而且戰意更無用懷疑,此駒在 (629) (686) 都是係蝕形勢追近「祥華孝寬」及「 友心友型」,相信大家實力相若,現在仍有負磅差距,有力憑此勢贏返一場。


配腳先揀兩匹後上賽,先是「友心友型」今仗是相隔五個月後再到從化操練,加上陣上將會轉配備上陣,或許有新鮮感幫助。


另一匹後上馬配腳是「祥華孝寬」 馬兒料子見盡,獨贏方面不值搏,但如果出現快步速,排1檔沿欄競跑會有利,配腳看等。


假若屆時場地快難追的話,在壓地後場次要調高應該轉倉無保留多數會前領的「好好彩彩」的機會。
(波仔 28/6/2023)

276 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page