top of page

閃耀將神增程補中第二場 第五班1000米


五班一千水馬大會戰,上仗同程十二檔仍能一放到底的「佳尊三」今季已交出兩場頭馬此駒跑法較彈性,低班賽中常常已佔先機,今場更有一檔之利續用霍宏聲,只要出閘順利已坐位望贏,廄主蘇偉賢舊波士方嘉柏於下一關有同主「金寶」出戰,隨時炮製一口孖寶。


「創福威」近五戰全在此程一冠兩亞一季一殿悉數上名無理由不選;「友誼至佳」上場追近,試閘復現生機可爭;「天外驚天」評分跌至39分於泥地賽入位,今場38分可憧憬跑入一席;七歲馬「駿爵士」是同場往績最佳一匹,馬老雄心猶在爛船三斤釘,如前段步速扯得夠快,有力後上一網打盡。
第三場 第四班1650米


「閃耀將神」出自父系「信可成真」So You Think子嗣月初首度登場出戰跑馬地千二米,陣上走規稚嫩,前段要不斷催策才可跟住馬群,轉彎入直路仍處於包尾位置,直路中段開始撻着沿內欄追回不少失地跑第五,在路程嫌短之下有此走勢已令人注目,三週後毅然增程一哩易配潘頓是有備而來,翻查此駒曾在四月底跑馬地千二閘有類似追勢,季尾階段這等質新分子體力已佔優勢,馬匹受騎肯追鬥心強横,劍指今場增程補中。


「中華英雄」286場沿欄慳位衝贏「合夥年代」,今場一檔換上初次跑谷草的戴文高看能否發揮出馬兒水準;「極速滿貫」兩捷此程梁家俊經手,騎慣騎熟有利發揮!「對衡之星」現在跑千二已嫌短,上場初戰千六末段內欄包廂位接近,試準配霍宏聲小心回馬槍;「金寶」上場泥地轉馬房彎望空黃智弘未能控制,馬匹對面直路早走大半程再蝕位大外叠入直路,埋門草閘加眼罩拍跳湧現走勢,孖T頭關有同主「佳尊三」,初配眼罩小心出擊。老兵Bingo第一口孖T提供


第二場 3佳尊三 > 4駿爵士 5天外驚天 6友誼至佳 8創福威


第三場 4閃耀將神 > 2金寶 3中華英雄 6對衡之星 10極速滿貫(老兵Bingo 24/5/2023)


113 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page